Milieubeleid is een essentieel onderdeel van onze visie. Naast maatschappelijke betrokkenheid en de verantwoordelijkheid die we voelen naar medewerkers, opdrachtgevers en de samenleving, doen we veel om het milieu niet onnodig te belasten. Bariet Ten Brink streeft ernaar om lucht- water- en bodemverontreiniging tot een minimum te beperken. Dat geldt ook voor geluidsoverlast.

ONS EIGEN MILIEUZORGSYSTEEM
Om het milieu blijvend te ontlasten, hebben wij bij Bariet Ten Brink een zogenaamd intern Milieuzorgsysteem ontwikkeld, waarin onze hoofddoelstellingen zijn vastgelegd.

Dit geldt niet alleen voor ons eigen bedrijf, we zoeken er ook onze toeleveranciers op uit. Die moeten onze milieunormen een net zo warm hart toedragen.

Ook zijn we hard bezig de ontwikkelingen binnen de hele papierindustrie te stimuleren. Gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en hergebruik van oud papier zijn essentiële aanpassingen binnen onze hele industrie. Wij zijn FSC® en PEFCtm gecertificeerd en dragen actief bij aan een milieubesparende vezel- en papierproductie. Dit garandeert dat het gebruikte hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

Toen we in 2009 verhuisden naar ons huidige pand in Meppel, hebben we er voor gezorgd dat zowel het terrein als het pand aan de meest recente milieueisen voldoen. Alle medewerkers zijn zich bewust van het belang van ons Milieuzorgsysteem. De verantwoordelijkheid voor uitvoering daarvan wordt door iedereen gedragen, 365 dagen per jaar.

Schoonmaak

Het onderhoud aan en schoonmaken van machines gebeurt met doeken, die gereinigd worden door een specialistisch bedrijf, conform de daarbij horende milieueisen.

Koeling

Bariet Ten Brink beschikt over energiezuinige koeling systemen.

Bewegingscensoren

Bariet Ten Brink heeft in haar kantoren bewegingssensoren geïnstalleerd om het energiegebruik voor verlichting te minimaliseren.

Recycling

Al het papierafval uit de techniek en de kantoren wordt voor de volledige 100% gerecycled door bedrijven, die zich hierin gespecialiseerd hebben.

Overjarige computers

Overjarige computers en elektronische apparatuur worden aangeboden aan organisaties die hiervoor een nieuwe bestemming weten.

Perslucht

De persluchtinstallatie bij Bariet Ten Brink maakt alleen lucht aan als een machine daarom vraagt.